Quá trình xây dựng và phát triển trường tiểu học nam cao

Truường Tiểu học Nam Cao, đóng tại  thôn Nam Đưuờng Đông, xã Nam Cao, huyện Kiến Xuưong Phổ thông cơ sở Nam Cao, đến tháng 9 năm 1993, thực hiện Quyết định sô: 504/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình tách ra thành lập trường riêng mang tên là truường Tiểu học Nam Cao.

Khi thành lập, trưuờng Tiểu học Nam Cao có 19 lớp, tổng số 652 học sinh và  23 cán bộ giáo viên với trình độ chuyên môn hầu hết là trung học Sư uphạm; tỷ lệ giáo viên đạt 1 giáo viên/ 1 lớp; trường có 19 phòng học cấp 4. Học sinh toàn trưuờng lúc này mới chỉ đưuợc học 5 buổi/tuần. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song thầy và trò nhà trường đã luôn thi đua dạy tốt và học tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm đều huy động hết số trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến truường, duy trì 100% s? luượng hiện có; đạt phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 1993 và đã duược công nhận đạt chuẩn Mức độ 2 về PCGDTHĐĐT từ năm 2009 đến nay. 100% số học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ngưuời học sinh tiểu học; Tỷ lệ lên lớp đạt từ 99,5% trở lên, số học sinh HTCTTH đều đạt 100%; chất lưuợng học sinh giỏi đã có nhiều năm nhà truường ở tốp đầu của huyện, có nhiều cuộc giao lưuu  các môn Toán, Tiếng Anh học sinh Nam Cao đã giành nhiều giải cấp Quốc Gia, cấp Tỉnh, cấp huyện……

Hưuởng ứng phong trào xây dựng truường chuẩn Quốc gia, nhà truường đã tích cực tham mưuu với địa phuương xây dựng thêm phòng học cao tầng, mở rộng khuôn viên nâng diện tích toàn trưuờng lên 4409,5m2 và không ngừng đầu tuư thêm nhiều thiết bị hiện đại, bổ sung thêm bàn ghế. Đặc biệt truờng Tiểu học Nam Cao đã xây dựng đuợc nhà tập đa năng cho học sinh. Đồng thời nhà truường luôn cải tạo cảnh quan làm cho truường luôn xanh - sạch - đẹp, nhờ vậy mà đến năm học 2016 -2017 nhà truường đã được UBND tỉnh công nhận truường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mỗi năm nhà trưuờng  luôn tạo điều kiện cho  giáo viên đưuợc học, bồi dưuỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, đội ngũ giáo viên của nhà trưuờng đã  có 100% trình độ trên chuẩn, trong đó đã có trên 50% đạt trình độ đại học. 100% CBGV có trình độ tin học A trở lên. Chi bộ có 16 đ/c Đảng viên. Chi bộ luôn chỉ đạo hiệu quả  nên nhiều năm liền đạt Chi bộ “ Trong sạch vững mạnh”.

Phong trào thi đua Dạy tốt và Học tốt luôn là truyền thống tốt đẹp của nhà truường, hàng năm đều có từ 70 -80% số giáo viên trong truường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh;  trưuờng luôn giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Tỉnh  và đuược UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Đồng chí Hiệu truưởng được nhận Bằng khen của Thủ tưuớng Chính Phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ GD - ĐT và truường còn đưuợc Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền( 2012 -2016).

Với bề dày truyền thống những năm qua, nhà truường đã chăm lo giáo dục, đào tạo hàng ngàn học sinh là con em trong  và ngoài xã. Cho tới nay trong xã có hàng trăm bác sĩ, kĩ suư, thạc sĩ, tiến sĩ, có những nguười đã trở thành cán bộ trung, cao cấp trong quân đội, trong các cơ quan của Đảng và Nhà nưuớc. Tất cả họ đã đuược nhà trưuờng chăm lo giáo dục, rèn luyện tuư duy và phát triển trí tuệ ngay từ tuổi ấu thơ. Nhà truường thực sự đã đưuợc Đảng bộ và nhân dân trong xã gửi trọn niềm tin trong việc chăm sóc, giáo dục con em  mình.

Có đuược những thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD - ĐT Kiến Xưuơng, sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phưuơng, sự ủng hộ của nhân dân trong toàn xã cùng với sự nỗ lực vưuơn lên của biết bao thế hệ nhà giáo và học sinh truường Tiểu học Nam Cao trong những năm qua. Để viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của nhà truường các nhà giáo và lớp lớp học sinh hôm nay đang ra sức thi đua Dạy tốt, học tốt để không ngừng đáp ứng với sự đổi mới của giáo dục và quyết tâm xây dựng nhà trưuờng trở thành một ngôi truường nghiêm về kỉ cưuơng, tốt về chất lưuợng, đẹp về cảnh quan xứng đáng với truyền thống của quê huương xã Nam Cao.